• Följ oss på sociala medier.

Pemco Energi hjälper dig med förnybar energi.

Vi investerar och levererar värme eller ånga till er verksamhet.

Vad är färdig värme

Konvertera till pellets

Ånga för processindustri

 

Nyheter

Agendum blir en del av Pemco Energi
1 jul 2014
 

Från och med 1 juli blir energisällskapet Agendum med VD Pär Börjesson en del av Pemco Träpellets.

Tidningen Bioenergi har skrivit en artikel om Agendum
17 maj 2013
 

Agendum har gått med i 100% förnybart 26 feb 2013

100 % förnybart är en sammanslutning av en rad aktörer som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem, baserat helt på energi från förnybara källor. www.förnybart.org

Agendum och O2 tecknar partneravtal 7 feb 2013

Gemensamt kan vi erbjuda kunderna att ta kontroll över både sina el- och värmekostnader genom att producera all sin egen energi. Kombinationen vindel tillsammans med medlemsägd fjärrvärme baserad på bergvärme har enorma fördelar. Besparing från dag ett och ett fast pris på energi i många år.